Tijdens de zomervakantie zal ons kantoor van Sneek

maandag 21 juli tot en met maandag 11 augustus gesloten zijn!

Dinsdag 12 augustus zijn wij u dan graag weer van dienst.

wij wensen u een fijne vakantie toe!!

 


wilt u meer verdienen als gastouder?

....wilt u ook minder betalen als vraagouder?

0f bent u op zoek naar goede, goedkope opvang voor uw kinderen?

 

thuis-in-opvang.nl is een snel groeiend, landelijk werkend, erkend gastouderbureau dat een aantal zaken belangrijk vindt . . . .

** Snelle en accurate administratie **
** De vraagouders minder te laten betalen **
** De gastouders meer te laten verdienen **

Dit kan, omdat wij niet geld steken in dure auto’s, kantoorpanden, brochures etc,.
zoals andere gastouderbureaus wel doen.

Ook werken wij zeer efficiënt.

Wij geloven dat wij de goedkoopste van Nederland zijn!!!
Dit vinden onze ruim 500 gastouders ook!

Onderstaand een tabel met de kosten voor 2014 die u daadwerkelijk kwijt bent aan kinderopvang per uur per kind.
In dit tabel is de teruggave van de kinderopvangtoeslag in mee berekend.

Verzamel

eerste kind*

tweede kind

 

Verzamel

eerste kind*

tweede kind

inkomen

per uur

per uur

 

inkomen

per uur

per uur

€ 16.000,00

€ 0,63

€ 0,49

 

€ 45.000,00 € 1,68 € 0,72

€ 20.000,00

€ 0,81

€ 0,51

 

€ 50.000,00

€ 1,82
€ 0,79

€ 24.000,00

€ 0,94

€ 0,51

 

€ 60.000,00 € 2,33 € 0,91

€ 28.000,00

€ 1,06

€ 0,55

 

€ 70.000,00 € 2,91
€ 1,04

€ 32.000,00

€ 1,21

€ 0,58

 

€  80.000,00 € 3,36 € 1,12

€ 36.000,00

€ 1,39

€ 0,63

 

€  90.000,00 € 3,91 € 1,25

€ 40.000,00

€ 1,53

€ 0,69

 

€ 180.000,00
€ 4,53 € 2,37

Aan deze berekening 2014 kunnen geen rechten worden ontleent. Zelfstandige gastouder kunnen hier van afwijken.
Wilt u een exacte proefberekening? kijk dan op toeslagen.nl. *Met het eerste kind wordt het kind met de meeste uren bedoeld.


"Mijn vrouw (Tineke) was ook werkzaam als gastouder en wij vonden dat de gastouderbureaus waar wij mee samenwerkten toch
veel geld kregen voor de werkzaamheden die zij verrichtten."

Daarom besloten wij begin 2006 een gastouderbureau op te zetten dat het belang,
van de gastouder en vraagouder voorop stelt
.

 

 

....lees meer

 Nieuws


 


 

 

Stabiel gastouderbureau in tijden van crisis?

 

 

Weer een gastouderbureau failliet - Speelwerk.

Geen leuk nieuws, maar de harde feiten liegen er niet om. De afgelopen tijd zijn er veel kinderopvangorganisaties omgevallen waaronder ook gastouderbureaus.

Bureaus die de strijd aangaan op het gebied van 'de laagste, vaste prijzen per maand' redden het niet. Het is onmogelijk om goed te functioneren als gastouderbureau met te lage prijzen. Goede opvang vraagt om geld en kennis. Daar mag je als ouder en gastouder wel wat van verwachten.


Er zijn bureaus die werken voor 25 euro per maand. Reken maar even mee: voor 300 euro per jaar moeten ze minstens twee keer per jaar de opvanglocatie bezoeken, risico-inventarisaties uitvoeren, de gastouders met kennis en kunde ondersteunen, bemiddelen, adviseren, evaluaties met hun klanten doen en niet te vergeten een sluitende kassiersfunctie uitvoeren. We noemen hier slechts een paar van de wettelijke eisen die aan gastouderbureaus worden gesteld; 25 euro is gewoon te weinig om te doen wat je moet en wil doen voor je klanten.


Bij ons bureau zijn natuurlijk ook ouders die weinig uren afnemen bij een gastouder, maar wij hebben de filosofie: “dat als een gastouder geld wil verdienen om op te gaan passen dan helpen wij er bij”. Zo zien wij ook onze taak: “Mensen helpen om geld te verdienen en om te besparen, en dan pas gaan wij geld verdienen”.....

 

Lees meer...

Nieuwe tarieven 2014

De nieuwe tarieven zijn vrijgegeven door het kabinet en daardoor kunnen wij jullie nu vertellen wat de gevolgen zijn voor volgend jaar. Het uurtarief waar het kabinet maximaal over gaat vergoeden in 2014 is € 5,37 geworden (dit was € 5,17).
Hier komt dus € 0,20 bij.

 

 Of je nu gastouder of vraagouder bent: je profiteert ervan.

 

Wij hebben namelijk besloten (in samenspraak met onze oudercommissie) om dit als volgt te verdelen;

€ 0,15 verhoging voor de gastouder; die gaat € 4,60 per uur per kind verdienen (was € 4,45).
De ouders krijgen een korting van € 0,05, wat dit precies netto betekent hangt natuurlijk van jullie verzamelinkomen af, want ook de tabel met vergoedingen heeft het kabinet aangepast. Afgelopen jaar zaten wij als gastouderbureau € 0,18 boven het maximaal te vergoeden bedrag en dat is in 2014 nu € 0,13.

 

Over het algemeen gaan alle ouders minder betalen en dit komt juist door die tariefstelling die wij doorvoeren van € 0,05 minder (alleen ouders met een inkomen van ± € 40.000 gaan 1 Eurocent per uur bij het 1e kind meer betalen; bij 2e kind is het weer een 3 Eurocent minder per uur – zie pdf).

 

Lees meer...

Kinderopvangtoeslag 2014: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang.

Gaan uw kinderen in 2014 naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl

 

click1

 


 

FacebookTwitter

Online Registratiesysteem

contact

logo-thuisinopvang-kleur-kl Vestiging Sneek

Adres: Smidsstraat 5
8601 WB SNEEK
Telefoon: 0515 - 412870

LRK: 170370471

Kantoortijden

maandag t/m vrijdag
      09:00 tot 16:00


contact button

Vestiging Groningen

Adres: Boogschutter 88
9602 MG HOOGEZAND
Telefoon: 06-51848266

LRK: 106778857


contact button

Vestiging Drenthe

Adres: Van Echtenstraat 96
7902 ER HOOGEVEEN

Telefoon: 06-47009585
LRK: 195998261
 
contact button
 
Erkend Leerbedrijf Ecabo Erkend Leerbedrijf Calibris